Sekcje

Sekcje i Przewodniczący Sekcji


S01. CHEMIA ORGANICZNA I BIOORGANICZNA
 • Prof. dr hab. Daniel Gryko (IChO PAN)
 • Prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń (UŁ)

S02. CHEMIA NIEORGANICZNA I BIONIEORGANICZNA
 • Prof. dr hab. Wojciech Grochala (UW)
 • Prof. dr hab. inż. Barbara Becker (PGd)

S.03 CHEMIA KOORDYNACYJNA, METALOORGANICZNA I SUPRAMOLEKULARNA
 • Prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński (PW)
 • Prof. dr hab. inż. Grzegorz Schroeder (UAM)

S.04 CHEMIA POLIMERÓW I BIOPOLIMERÓW
 • Prof. dr hab. inż. Paweł Parzuchowski (PW)
 • Prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny (UJ)

S.05 TECHNOLOGIA CHEMICZNA
 • Prof. dr hab. inż. Krzysztof Krawczyk (PW)
 • Prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski (PPoz)

S.06 CHEMIA FIZYCZNA
 • Prof. dr hab. Ewa Górecka (UW)
 • Prof. dr hab. Robert Kołos (IChF PAN)

S.07 ELEKTROCHEMIA
 • Prof. dr hab. Renata Bilewicz (UW)
 • Prof. dr hab. inż. Mieczysław Łapkowski (PŚl)

S.08 CHEMIA TEORETYCZNA I OBLICZENIOWA
 • Prof. dr hab. Robert Moszyński (UW)
 • Prof. dr hab. Monika Musiał (UŚl)

S.09 KATALIZA I CHEMIA POWIERZCHNI
 • Dr hab. Anna Śrębowata (IChF PAN)
 • Prof. dr hab. Alicja Drelinkiewicz (IKiFP PAN)

S.10 CHEMIA ANALITYCZNA I ŚRODOWISKOWA
 • Prof. dr hab. Ewa Bulska (UW)
 • Prof. dr hab. Włodzimierz Kutner (IChF PAN)

S.11 CHEMIA MEDYCZNA I FARMACEUTYCZNA
 • Prof. dr hab. Grzegorz Grynkiewicz (Inst. Farmac.)
 • Prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska (UM, Białystok)

S.12 CHEMIA STRUKTURALNA I KRYSTALOGRAFIA
 • Prof. dr hab. Krzysztof Woźniak (UW)
 • Prof. dr hab. inż. Janusz Zachara (PW)

S.13 BIOTECHNOLOGIA I CHEMIA ŻYWNOŚCI
 • Prof. dr hab. Ewa Białecka- Florjańczyk (SGGW)
 • Prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz (PŁ)

S.14 NANOMATERIAŁY I CHEMIA MATERIAŁOWA
 • Prof. dr hab. inż. Adam Proń (PW)
 • Prof. dr hab. inż. Marek Samoć (PWr)

S.15 CHEMIA BIOLOGICZNA
 • Dr hab. Jacek Jemielity (UW)
 • Prof. dr hab. inż. Paweł Kafarski (PWr)

S.16 CHEMIA RADIACYJNA I RADIOCHEMIA
 • Prof. dr hab. Barbara Kubica (AGH)
 • Prof. dr hab. Aleksander Bilewicz (IChTJ)

S.17 DYDAKTYKA I HISTORIA CHEMII
 • Dr Anna Czerwińska (UW)
 • Prof. dr hab. Hanna Gulińska (UAM)

S.18 FORUM MŁODYCH
 • Dr hab. Paweł Horeglad (UW)
 • Dr Renata Rybakiewicz (UKSW)