Program ramowy

2 września
poniedziałek
3 września
wtorek
4 września
środa
5 września
czwartek
6 września
piątek
8:30
9:00 Rejestracja
uczestników
Gmach Chemii PW
8-30-17:30
Otwarcie
Zjazdu
Bernard
Feringa
(Prezentacja
Sponsora)

Mała
Aula PW
8:30-10:30
Wykłady
plenarne
8:30-10:00
Miquel Sola
Adam Proń
Wykłady
plenarne
8:30-10:30
Janusz Zakrzewski
Ryszard Janiuk
Krzysztof Woźniak
Wykłady
plenarne
8:30-10:30
Krzysztof Matyjaszewski
Piotr Stepnowski
(Prezentacja Sponsora)
9:30
10:00
10:15 przerwa kawowa
10:30 Wykłady
plenarne
10:15-11:30
Roman Dziembaj
Zbigniew Florjańczyk
11:00 przerwa kawowa przerwa kawowa przerwa kawowa
11:30 Sesja
południowa
11:00-13:00

(S01-S10, S12, S14)
Sesja
południowa
11:00-13:00

(S01-S04, S06, S07, S11, S14-S17)
Sesja
południowa
11:00-13:00

S11, S15, S17
12:00 przerwa kawowa
12:30 Sesja
południowa
12:00-14:00

(S01-S04, S06-S10, S12, S14)
13:00
13:30 Walne
Zgromadzenie
Członków
PTChem
Gmach Chemii PW
13:00-15:00
obiad
13:00-15:00
obiad
13:00-15:00
Uroczyste
Zakończenie
Zjazdu
Gmach TCh
14:00
14:30 obiad
14:00-16:00
obiad
14:00-16:00
15:00
15:30 Sesja
popołudniowa
15:00-17:00
(S01-S10, S12, S14)
Sesja
popołudniowa
15:00-17:00
(S01, S02, S06, S07, S11, S13, S15-S17)
16:00
Obchody
100-lecia
PTChem
Roald Hoffmann
Duża Aula PW
15:30-21:00
16:30 Sesja
popołudniowa
16:00-18:00
(S01-S04, S06-S10, S12, S14)
17:00
17:30 Sesja
plakatowa
17:00-18:30
Sesja
plakatowa
17:00-18:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
Zwiedzanie Muzeum MSC (do 22:00)
Teatr Kwadrat (godz. 20:00)
Forum Młodych
(Wydział Mechatroniki PW)
Uroczysta
kolacja PKiN
19:30-24:00
Muzeum MSC (do 22:00)
Wizyta w Instytucie Radowym
Wydarzenie kulturalne (kampus PW)
20:30
21:00
21:30