Rejestracja na Spotkanie z Przemysłem 2019

Ze względu na prośby przedstawicieli Firm w związku z okresem urlopowym rejestracja dla uczestników Spotkania z Przemysłem została przedłużona
do dnia 23 sierpnia 2019 r.

Osoby rejestrujące się w okresie od 15 – 23 sierpnia proszone są dodatkowo kontakt e-mailowy (andrzej.plichta@pw.edu.pl) celem potwierdzenia prawidłowego przebiegu procesu rejestracji.

Po 23 sierpnia 2019 rejestracja nie będzie możliwa.
W tym roku rejestracja w recepcji nie będzie możliwa.

Należy zarejestrować się wypełniając poniższy formularz zgłoszeniowy.

Poprzez ten formularz mogą rejestrować się jedynie Przedstawiciele Przemysłu oraz aktualni pracownicy, doktoranci i studenci Wydziału Chemicznego.

Ilość reprezentantów danej Firmy nie jest ograniczona.

Rejestracja przez poniższy formularz jest niezależna od rejestracji na 62. Zjazd Naukowy PTChem.

Formularze rejestracyjne:
dla Przedstawicieli Przemysłu                                                                  dla Pracowników i Doktoranów Wydziału Chemicznego PW