Kilka słów o Spotkaniu z Przemysłem 2019

Spotkanie z Przemysłem to coroczne sympozjum organizowane przez Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej. Głównym jego celem jest konfrontacja działalności naukowo-badawczej Wydziału z potrzebami Przemysłu. Tego typu działania prowadzą do nawiązania współpracy na linii Nauka – Przemysł, dostosowania tematyki badawczej do potrzeb zakładów produkcyjnych oraz wdrożenia nowoczesnych rozwiązań wypracowanych na Uczelni w Firmach. Co rocznie gościmy około 100 przedstawicieli mikro, małych, średnich i dużych Przedsiębiorstw. Z niektórymi prowadzimy współpracę badawczą lub/i dydaktyczną od lat, natomiast inni przyjeżdżają aby poznać nasze środowisko, doświadczenia oraz osiągnięcia, a także wskazać swoje problemy, w rozwiązaniu których Wydział Chemiczny często bywa bardzo użyteczny.

W roku 2019 w formule Spotkania z Przemysłem wprowadziliśmy kilka nowości, aby uatrakcyjnić sympozjum i zintensyfikować wymianę myśli i doświadczeń. Po pierwsze, obrady odbywają się we wrześniu a nie jak zazwyczaj w marcu. Jest to związane z jednorazową fuzją Spotkania z Przemysłem z 62. Zjazdem Naukowym Polskiego Towarzystwa Chemicznego (PTChem), który w tym roku odbywa się w Warszawie na terenie kampusu Politechniki Warszawskiej. Mamy nadzieję, że Zjazd PTChem jeszcze mocniej podkreśli naukowy aspekt sympozjum przemysłowego, podczas gdy Spotkanie z Przemysłem wniesie do Zjazdu refleksję nad potrzebą aplikacyjnego charakteru prac badawczych. Kolejną nowością tegorocznego Spotkania z Przemysłem jest znaczne „rozwinięcie powierzchni międzyfazowej kontaktów”. W odróżnieniu od lat ubiegłych zamierzamy zorganizować krótką sesję prezentacji Wydziału i Przemysłu, po czym rozpocząć interakcję przy stolikach tematycznych obejmujących większość zagadnień badawczych realizowanych na Wydziale Chemicznym. Pracownicy i doktoranci Wydziału Chemicznego przygotowali dla przedstawicieli Przemysłu 21 stolików, przy których będzie można dokładnie poznać ofertę i potencjał Wydziału. Po przerwie obiadowej zapraszamy wszystkich uczestników sympozjum na Obchody100-lecia PTChem w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej w godzinach 15:30-22:00.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedstawicieli Przemysłu i Biznesu do rejestracji i udziału w Spotkaniu z Przemysłem, który jak co roku jest bezpłatny.

Dziekan Wydziału Chemicznego
Prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek
oraz Komitety Organizacyjne
Spotkania z Przemysłem
i 62. Zjazdu Naukowego PTChem