Komitet organizacyjny

Przewodniczący:

 • Prof. dr hab. inż. Robert Nowakowski (IChF PAN)

Wiceprzewodniczący:

 • Dr hab. inż. Izabela Madura, prof. PW (PW)
 • Prof. dr hab. inż. Marek Marcinek (PW)

Sekretarz:

 • Dr Leon Fuks (IChTJ)

Skarbnik:

 • Dr hab. inż. Halina Szatyłowicz, prof. PW (PW)

Członkowie:

 • Prof. dr hab. Ewa Bulska (UW)
 • Prof. dr hab. inż. Jerzy Choma (WAT)
 • Prof. dr hab. Michał Cyrański (UW)
 • Prof. dr hab. Jan Cz. Dobrowolski (NIL)
 • Prof. dr hab. Wojciech Grochala (UW)
 • Prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński (IChP)
 • Prof. dr hab. Jacek Młynarski (IChO PAN)
 • Dr hab. inż. Agnieszka Adamczyk-Woźniak (PW)
 • Dr hab. inż. Maciej Dranka (PW)
 • Dr hab. Edyta Pindelska (WUM)
 • Dr hab. inż. Andrzej Plichta, prof. PW (PW)
 • Dr hab. inż. Aneta Pobudkowska-Mirecka (PW)
 • Dr hab. inż. Wioletta Raróg-Pilecka, prof. PW (PW)
 • Dr Beata Dasiewicz (SGGW)
 • Dr inż. Katarzyna_Dobrosz-Teperek (SGGW)
 • Dr Leon Fuks (IChTJ)
 • Dr Irena Herdzik-Koniecka (IChTJ)
 • Dr inż. Kamil Kotwica (PW)
 • Dr inż. Marta Królikowska (PW)
 • Dr inż. Marek Królikowski (PW)
 • Dr Katarzyna Kulczycka-Mierzejewska (UW)
 • Dr inż. Anna Iuliano (Kundys) (PW)
 • Dr inż. Agnieszka Maranda-Niedbała (IChF PAN)
 • Dr inż. Maciej Marczewski (PW)
 • Dr inż. Michał Piszcz (PW)
 • Dr inż. Lena Ruzik (PW)
 • Dr inż. Elżbieta Żero (PW)
 • Mgr Maciej Cieślak (IChO PAN)
 • Mgr Anna Maria Dąbrowska (UW)
 • Mgr inż. Agnieszka Górska (IChP)
 • Mgr inż. Paulina Marek (PW)
 • Mgr inż. Monika Nemtusiak (IChP)
 • Mgr Filip Stanek (IChO)
 • Mgr Wanda Szelągowska (UW)