Komitet naukowy

Przewodniczący:


 • Prof. dr hab. Renata Bilewicz
  Uniwersytet Warszawski
 • Prof. dr hab. inż. Adam Proń
  Politechnika Warszawska

Członkowie:


 • Dr inż. Paweł Bielski
  Dyrektor Instytutu Chemii Przemysłowej
 • Prof. dr hab. Bogusław Buszewski
  Przewodniczący Prezydium Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Grzegorz Chmielewski
  Dyrektor Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej
 • Prof. dr hab. inż. Stanisław Cudziło
  Dziekan Wydziału Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej
 • Prof. dr hab. Jerzy Cytowski
  Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała St. Wyszyńskiego
 • Prof. dr hab. Sławomir Jarosz
  Dyrektor Instytutu Chemii Organicznej PAN
 • Dr hab. prof. UW Andrzej Kudelski
  Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Prof. dr hab. Marcin Opałło
  Dyrektor Instytutu Chemii Fizycznej PAN
 • Prof. dr hab. Mirosław Słowiński
  Dziekan Wydziału Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
 • Prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek
  Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej
 • Prof. dr hab. n. farm. Piotr Wroczyński
  Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Prof. dr hab. Zbigniew Galus (UW)
  Prezes Honorowy PTChem
 • Prof. dr hab. Izabela Nowak (UAM)
  Prezes Zarządu Głównego PTChem
 • Prof. dr hab. inż. Robert Nowakowski (IChF PAN)
  Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
 • Dr hab. Szymon Bocian (UMK)
  Członek Prezydium Zarządu Głównego PTChem
 • Dr hab. Dagmara Jacewicz (UG)
  Członek Prezydium Zarządu Głównego PTChem
 • Prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz (PW)
  Członek Prezydium Zarządu Głównego PTChem
 • Dr hab. Rafał Latajka (PWr)
  Członek Prezydium Zarządu Głównego PTChem
 • Dr hab. inż. Jacek Lipok (UO)
  Członek Prezydium Zarządu Głównego PTChem
 • Prof. dr hab. Artur Michalak (UJ)
  Członek Prezydium Zarządu Głównego PTChem
 • Prof. dr hab. Robert Pietrzak (UAM)
  Członek Prezydium Zarządu Głównego PTChem
 • Prof. dr hab. Janusz Ryczkowski (UMCS)
  Członek Prezydium Zarządu Głównego PTChem

Przewodniczący Sekcji


 • Prof. dr hab. Ewa Białecka- Florjańczyk (SGGW)
 • Prof. dr hab. inż. Barbara Becker (PGd)
 • Prof. dr hab. Aleksander Bilewicz (IChTJ)
 • Prof. dr hab. Ewa Bulska (UW)
 • Dr Anna Czerwińska (UW)
 • Prof. dr hab. Alicja Drelinkiewicz (IKiFP PAN)
 • Prof. dr hab. Ewa Górecka (UW)
 • Prof. dr hab. Wojciech Grochala (UW)
 • Prof. dr hab. Daniel Gryko (IChO PAN)
 • Prof. dr hab. Grzegorz Grynkiewicz (Inst. Farmac.)
 • Prof. dr hab. Hanna Gulińska (UAM)
 • Dr hab. Paweł Horeglad (UW)
 • Dr hab. Jacek Jemielity (UW)
 • Prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski (PPoz)
 • Prof. dr hab. inż. Paweł Kafarski (PWr)
 • Prof. dr hab. Robert Kołos (IChF PAN)
 • Prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz (PŁ)
 • Prof. dr hab. inż. Krzysztof Krawczyk (PW)
 • Prof. dr hab. Barbara Kubica (AGH)
 • Prof. dr hab. Włodzimierz Kutner (IChF PAN)
 • Prof. dr hab. inż. Mieczysław Łapkowski (PŚl)
 • Prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński (PW)
 • Prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń (UŁ)
 • Prof. dr hab. Robert Moszyński (UW)
 • Prof. dr hab. Monika Musiał (UŚl)
 • Prof. dr hab. inż. Paweł Parzuchowski (PW)
 • Dr Renata Rybakiewicz (UKSW)
 • Prof. dr hab. inż. Marek Samoć (PWr)
 • Prof. dr hab. inż. Grzegorz Schroeder (UAM)
 • Prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska (UM, Białystok)
 • Dr hab. Anna Śrębowata (IChF PAN)
 • Prof. dr hab. Krzysztof Woźniak (UW)
 • Prof. dr hab. inż. Janusz Zachara (PW)
 • Prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny (UJ)