Forum Młodych

Wszystkich studentów i doktorantów zapraszamy do udziału w Forum Młodych, które odbędzie się 3 września 2019 r. (wtorek) na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej (ul. Św. Andrzeja Boboli 8, 02-525 Warszawa). Spotkanie rozpocznie się o godz. 20:00 dyskusją pt. „Ścieżki Kariery Chemika” (Aula nr 11). Zaproszeni goście, chemicy pracujący w instytucjach o różnych profilach (naukowym, przemysłowym, administracyjnym), zaznajomią uczestników z perspektywami i wyzwaniami czekającymi na młodych chemików po ukończeniu studiów magisterskich i doktoranckich. W dyskusji będą uczestniczyć:

Dr inż. Aleksandra Ćwil-Kaczmarek (BASF Polska Sp.z o.o.)

Dr Krzysztof Dudziński (LDS Łazewski Depo i Wspólnicy sp. k.)

Dr hab. inż. Joanna Niedziółka-Jönsson (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

Mgr Adam Zieliński (Georg-August-Universität Göttingen).

Dr inż. Robert Boroch (General Electric Company Sp. z o.o.)

Po zakończeniu forum dyskusyjnego wszystkich uczestników spotkania zapraszamy do udziału w imprezie taneczno-integracyjnej w Klubie Mechanik, w tym samym budynku (rozpoczęcie około godz. 21.30).

Z Kampusu Głównego PW, gdzie odbędzie się 62 Zjazd Naukowy PTChem, na Wydział Mechatroniki najłatwiej dojechać tramwajami 17, 71 z przystanku Koszykowa 03 (przy skrzyżowaniu ulic Koszykowej i Alei Niepodległości, obok Gmachu Technologii Chemicznej PW) do przystanku Kulskiego.

Zaproszeni goście:

Dr inż. Aleksandra Ćwil-Kaczmarek

Absolwentka Politechniki Warszawskiej Wydziału Chemicznego, w 2008 roku rozpoczęła pracę jako analityk rynku w BASF Polska. W kolejnych latach zdobywała doświadczenie biznesowe pracując z różnymi grupami portfolio BASF. Obecnie zajmuje się działaniami komercyjnymi w obszarze alkoholi i rozpuszczalników, jednocześnie zarządzając projektami w ramach działu rozwoju rynku związanymi ze światem nauki i biznesu.

Dr Krzysztof Dudziński

Absolwent Wydziału Chemii UW i wieloletni członek Zarządu Sekcji Studenckiej PTChem. Zawodowo zajmuje się ochroną prawną przedmiotów własności przemysłowej, kształcąc się na rzecznika patentowego i pracując w jednej z warszawskich kancelarii prawnych. Doradza zarówno naukowcom oraz koncernom przemysłowym w sprawach dot. m.in. zgłoszeń wynalazków oraz w postępowaniach spornych dot. naruszeń patentów z dziedziny chemii, biotechnologii oraz farmacji.

Dr hab. inż. Joanna Niedziółka-Jönsson

Ukończyła z wyróżnieniem indywidualny tok studiów w Politechnice Warszawskiej na Wydziale Chemicznym w 2000 roku. Uzyskała stopień doktora w dziedzinie chemii w 2006 roku w Instytucie Chemii Fizycznej PAN, zaś stopień doktora habilitowanego w 2015 (IChF PAN). Jej osiągnięci naukowe oraz zdolność pozyskiwania finansowania na badania (FOCUS – FNP, LIDER – NCBR, MNiSW), pozwoliły na utworzenie własnej grupy badawczej w 2012 zajmującej się nanoinżynierią powierzchni do badań oddziaływań molekularnych. Jest współautorem 92 publikacji naukowych, 5 patentów i laureatką m.in. stypendium START FNP oraz dla młodych wybitnych naukowców MNiSW oraz otrzymała nagrodę II stopnia im. W. Świętosławskiego.

Adam Zieliński

Urodzony w 1991 roku w Warszawie, absolwent XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego w Warszawie. W latach 2010-2015 studiował chemię na Uniwersytecie Warszawskim prowadząc badania nad syntezą i zastosowaniem nowych alkilidenowych kompleksów rutenu katalizujących reakcję metatezy olefin w grupie profesora Karola Greli. Od 2015 roku doktorant w grupie profesora Manuela Alcarazo w Max-Planck-Institut für Kohlenforschung w Mülheim, a następnie od 2016 na Georg-August-Universität Göttingen, gdzie zajmuje się opracowywaniem nowych dikationowych ligandów fosfinowych. Laureat nagrody Srebrny Medal Chemii 2013 na najlepszą pracę licencjacką, stypendysta prestiżowego stypendium DAAD Forschungsstipendien – Promotionen in Deutschland. W czasie wolnym od prowadzenia badań Adam chętnie podróżuje i gotuje potrawy kuchni azjatyckiej.

Dr inż. Robert Boroch

General Electric Company Sp. z o.o.