Ważne terminy

  • 05.03.2019 – Rozpoczęcie rejestracji i przyjmowania streszczeń przez formularz elektroniczny

  • 23.06.2019 07.06.2019 – Zakończenie przyjmowania streszczeń

  • 28.06.2019 – Zakończenie rejestracji bez streszczeń

  • 16.07.2019 30.06.2019 – Informacja o programie obrad w sekcjach i formie zgłoszonej prezentacji

  • 21.07.2019 – Zakończenie okresu niższej opłaty konferencyjnej

  • 02.09.2019 – Rozpoczęcie 62. Zjazdu Naukowego PTChem

  • 06.09.2019 – Zakończenie 62. Zjazdu Naukowego PTChem