Rejestracja i streszczenia

Rejestracja na 62. Zjazd PTChem została zamknięta.

Streszczenia

Prosimy zapoznać się z następującymi wskazówkami przed dokonaniem rejestracji i zgłoszeniem prezentacji:

 1. Każdy uczestnik konferencji może zgłosić maksymalnie 2 wystąpienia, w tym jedno wystąpienie ustne.
 2. W czasie obrad sesji plenarnych przewidziane są jedynie wykłady plenarne osób zaproszonych – Gości Zjazdu i Laureatów Nagród i Medali PTChem – 45 min lub 30 min (z dyskusją).
 3. Formy prezentacji w czasie obrad sekcji tematycznych to:
  • wykład sekcyjny – 30 min (z dyskusją)
  • komunikat sekcyjny – 15 min (z dyskusją)
  • plakaty (maksymalny wymiar 90×120 cm – format A0, orientacja pionowa)
 4. Akceptowalne są streszczenia wystąpień w języku polskim i angielskim.
 5. Przy zgłoszeniu prezentacji należy zaznaczyć preferowaną formę prezentacji oraz sekcję tematyczną S01-S17 (w wykazie możliwych do zaznaczenia sekcji nie występuje Sekcja Forum Młodych – prosimy o zaznaczanie sekcji odpowiadającej tematyce zgłaszanej prezentacji). Końcowa decyzja o formie prezentacji będzie podejmowana przez przewodniczących odpowiedniej sekcji tematycznej.
 6. Streszczenia wszystkich zgłoszonych w terminie prezentacji zostaną wydane w materiałach konferencyjnych w wersji elektronicznej.
 7. Streszczenia (jedna strona A4) należy przygotować przed przystąpieniem do rejestracji zgodnie z udostępnionym szablonem (szablon streszczenia). Do prawidłowej obsługi szablonu wymagany jest program MS Word w wersji 2010 lub nowszej.
 8. Gotowy plik streszczenia należy zapisać w formacie Dokumentu programu Word (rozszerzenie „.doc lub .docx”). Nazwa pliku powinna zawierać numer sekcji, nazwisko i inicjał imienia osoby rejestrującej się na konferencję oraz numer abstraktu (1 lub 2) SXX_Nazwisko1_B_ abstr1.docx; np.: S03_Nowak_L_abstr1.docx