Miejsce obrad

Obchody 100-lecia PTChem oraz obrady 62. Zjazdu Naukowego odbędą się w Kampusie Politechniki Warszawskiej (PW), przy Pl. Politechniki 1.

  • Walne Zgromadzenie Członków PTChem – Audytorium Zawadzkiego (AZ) w Gmachu Chemii
  • Obchody 100-lecia Towarzystwa – Duża Aula w Gmachu Głównym PW
  • Otwarcie Zjazdu – Mała Aula w Gmachu Głównym PW
  • Obrady Zjazdu – budynki: Wydziału Chemicznego (Gmach Chemii i Gmach Technologii Chemicznej), Wydziału Fizyki oraz Wydziału Matematyki i Nauk Infomacyjnych.