Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją.

Szanowni Państwo,

62. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego odbywa się w roku jubileuszu 100-lecia istnienia naszego Towarzystwa. Spotkamy się więc na terenie Politechniki Warszawskiej, w miejscu podpisania aktu założycielskiego. Ideą głównego organizatora, Oddziału Warszawskiego PTChem, jest aby organizacja tak uroczystego dla naszego środowiska wydarzenia była wynikiem współpracy przedstawicieli licznych warszawskich instytucji akademickich i badawczych zajmujących się chemią. Program Zjazdu współtworzy zespół przewodniczących sesji plenarnych i 18 sekcji tematycznych, wybranych z grona najlepszych polskich specjalistów różnych dziedzin chemii. Uzyskaliśmy potwierdzenie udziału naukowców z zagranicy, w tym laureatów nagrody Nobla z chemii. Zjazdowi towarzyszyć będą wydarzenia satelitarne o zasięgu międzynarodowym i krajowym. Bardzo zależy nam aby Zjazd był udanym wydarzeniem, tak z uroczystego jak i naukowego punktu widzenia, które pozostawi wszystkim uczestnikom niezapomniane wspomnienia. Końcowy efekt zależy jednak od Państwa uczestnictwa i aktywności do czego gorąco zachęcamy!

W imieniu Organizatorów

Robert Nowakowski

SPONSORZY